Kirjalik tõlge
Teksti tõlkimine lähtekeelest sihtkeelde, valmib tõlketekst.
Kirjalikku tõlget teeb tõlkija.Tõlkijad on sageli spetsialiseerunud kindlatele valdkondadele, mille terminoloogiat nad valdavad. Hea tõlkija suudab end siiski kurssi viia ka endale tundmatu valdkonnaga, kuid sel juhul võtab tõlke tegemine rohkem aega.
Toimetamine
Toimetaja vaatab, et tõlketekst vastaks algtekstile sisuliselt. Toimetaja võib ka ise olla tõlkija, kuid alati on parem, et tõlketeksti vaataks üle ka teine inimene.
Korrektuur
Korrektuur on tõlketeksti õigekirjakontroll, parandatakse grammatikavead ja trükkimisvead.
Suuline tõlge
Suulise tõlke tegijat nimetatakse tõlgiks.
Suuline tõlge vajab tõlgilt eelhäälestust ja keeruliste teemade puhul ka terminoloogiaga tutvumist. Tõlgile tuleks tõlgitav materjal anda 14 päeva enne, et ta saaks end teemaga kurssi viia.
Peamised suulise tõlke liigid on:
Järeltõlge
Järeltõlke puhul töötab tõlk esinejatega samas ruumis ning tõlgib esitatud teksti lõikude kaupa. Tõlkimine toimub ajalise nihkega ning tõlgile peab andma aega, et ta lõigu jõuaks ära tõlkida. Kui üritus kestab rohkem kui 3-4 tundi, on vaja kasutada vähemalt kahte tõlki.
Sünkroontõlge
Sünkroontõlke puhul töötab tõlk eraldi ruumis ja kasutab spetsiaalset aparatuuri. Tõlget kuulatakse kõrvaklappidest samaaegselt esineja tekstiga. Sünkroontõlge sobib üritustele, kus on mitu töökeelt ja/või palju osavõtjaid. Sünkroontõlget tegema on vaja vähemalt kaks tõlki, kes teineteist välja vahetavad. Sünkroontõlke tegemine eeldab ülimat professionaalsust ja stressitaluvust.
Sosintõlge
Sosintõlke puhul istub tõlk kuulajate kõrval ja tõlgib vaikselt, vaid neile kuuldavalt. Kuna sosin ei kostu kaugele, saab tõlkida kahele-kolmele kuulajale. Kui tõlkevajaduse kestus on üle 3-4 tunni, on soovitav kasutada kaht tõlki.