Kirjalik tõlketeenus
Hind sõltub keelesuunast, kiirusest, mahust ning ka sellest, mis eesmärgil teksti vajatakse.
Ühe lehekülje arvestuslik maht on 1800 tähemärki tühikutega. Näidishinnad levinumatele keeltele:
eesti-soome al 16* eurot/lk
soome-eesti al 15 eurot/lk
inglise-eesti al 14 eurot/lk
eesti-inglise al 15 eurot/lk
eesti-vene al 14 eurot/lk
vene-eesti al 14 eurot/lk
Ülejäänud keelepaaride suhtes küsige pakkumist: info@elgre.eu
Vandetõlgi tõlge
Vandetõlk tõlgib ametlikke dokumente. Sageli soovivad ametiasutused (üldhariduskoolid, ülikoolid, riigiasutused, notarid, kohtud), et Teie dokumendist teeks tõlke vannutatud tõlkija. Vandetõlgi kutse tagab tõlke kvaliteedi ja maksimaalse vastavuse algtekstile. Eestis annab vandetõlgile kutse
Justiitsministeerium peale eksami sooritamist ja seega on vandetõlgi pädevus riiklikult tunnustatud. Vandetõlgi teenuse hind algab 30 eurost/väikedokument ühel lehel.
Küsige palun pakkumist: info@elgre.eu
*Hinnad on orienteeruvad ning täpse pakkumise teeme Teile, kui saadate oma tõlkimist vajava faili.
Toimetamine
Toimetamisel vaadatakse tõlketeksti sisulist vastavust algtekstile. Toimetamise hinnad algavad al 6 eurot/lk. Küsige pakkumist: info@elgre.eu
Keelekorrektuur
Keelekorrektuur on teksti õigekirjavigade ja teksti tervikliku korrektsuse kontroll. Keelekorrektuur käib automaatselt iga tõlke juurde, kuid soovi korral pakume korrektuuri lugemist ka teenusena kliendi saadetud tekstile. Küsige pakkumist: info@elgre.eu